Yohanes 8:32 - “Kamu akan mengenali kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kamu.”
eKebenaran
KEPERCAYAAN KAMI
  1. Kami percaya bahawa Holy Bible ialah wahi divin yang lengkap, yang diilhamkan oleh Roh Kudus secara lisan (2 Ptr. 1:21; 2 Tim. 3:16).
  2. Kami percaya bahawa Tuhan ialah satu-satunya Tuhan Tritunggal—Bapa, Anak, dan Roh itu—yang wujud bersama secara setara dari keabadian hingga keabadian (1 Tim. 2:5a; Mat. 28:19).
  3. Kami percaya bahawa Anak Tuhan, bahkan Tuhan sendiri, telah berinkarnasi untuk menjadi seorang manusia bernama Yesus, dilahirkan oleh seorang perawan, Maria, supaya Dia dapat menjadi Penebus dan Penyelamat kami (Yoh. 1:1, 14; Mat. 1:23).
  4. Kami percaya bahawa Yesus, seorang manusia yang sejati, pernah hidup di bumi ini selama tiga puluh tiga tahun setengah untuk membolehkan manusia mengenali Tuhan Bapa (Yoh. 1:18).
  5. Kami percaya bahawa Yesus, yakni Kristus yang diurapi Tuhan dengan Roh Kudus-Nya, mati di atas salib untuk dosa-dosa kami dan mengalirkan darah-Nya demi menyempurnakan penebusan untuk kami (Mat. 3:16; 1 Ptr. 2:24; Ef. 1:7a).
  6. Kami percaya bahawa Yesus Kristus, setelah dikebumikan selama tiga hari, bangkit daripada yang mati secara fizikal dan rohani, dan dalam kebangkitan, Dia telah menjadi Roh beri-hayat untuk menyalurkan diri-Nya ke dalam kami sebagai hayat dan segala-galanya (Kis. 10:40; 1 Kor. 15:4, 45b).
  7. Kami percaya bahawa selepas kebangkitan-Nya, Kristus naik ke syurga dan Tuhan telah menjadikan Dia sebagai Tuan segala-gala (Kis. 2:33, 36).
  8. Kami percaya bahawa selepas kenaikan-Nya ke syurga, Kristus mencurahkan Roh Tuhan untuk membaptis anggota-anggota yang dipilih-Nya ke dalam satu Tubuh dan bahawa Roh Tuhan, yang juga merupakan Roh Kristus, sedang bergerak di bumi ini pada hari ini untuk menginsafkan pendosa-pendosa, melahirukan umat pilihan Tuhan, huni dalam anggota-anggota Kristus demi pertumbuhan mereka dalam hayat, dan membina Tubuh Kristus agar Dia memperoleh ekspresi yang penuh (Kis. 1:8; 1 Kor. 12:13; Roma 8:9; Yoh. 16:8; Tit. 3:5; Ef. 4:16).
  9. Kami percaya bahawa pada keakhiran zaman ini, Kristus akan kembali untuk meraptur anggota-anggota-Nya, menghakimi dunia, memperoleh seluruh bumi, dan mendirikan kingdom abadi-Nya (1 Tes. 2:19).
  10. Kami percaya bahawa pekudus yang jayeng akan meraja bersama dengan Kristus dalam kingdom milenium dan bahawa semua percayawan dalam Kristus akan berbahagian dalam berkat divin dalam Yerusalem Baru di langit baru dan bumi baru hingga keabadian (Wahi 20:6; 21:2).
Kiriman yang disyorkan
Kata-kata Persekutuan dalam Kasih dan Penting pada Saat-saat Genting
Kata-kata-Persekutuan_2_08060610.png
Bacaan Harian untuk Para Pekudus (1) KATA-KATA PERSEKUTUAN DALAM KASIH DAN PENTING PADA SAAT-SAAT GENTING  Nota Editor: Dengan bermulanya siaran satu siri rencana secara berturutan,... Terus Baca
Merebut Peluang—Catatan Bicara Dengan Rakan Sekerja (Samb.)
peluang_3_08060613.png
(Koleksi Watchman Nee, Set 3, Jil. 55: Ministri & Pintu Terbuka,  Terbitan No. 21—15 September 1950) MEREBUT PELUANG— CATATAN BICARA DENGAN RAKAN SEKERJA (Samb.) Perasaan... Terus Baca
Menebus Masa = Merebut Peluang (3)
photo1_01060614.jpg
Masalahnya hari ini bukan Tuan tidak memberi kita peluang, tetapi kita melepaskan peluang. Kita semua harus bangkit. Dikbang-dikbang yang bertanggungjawab dalam gereja harus bangkit. Kita... Terus Baca
Apakah Makna Kehidupan Manusia?
img45_03060619.jpg
Banyak orang sering tertanya-tertanya apakah makna kehidupan manusia dan mereka ingin tahu jawapannya. Manusia meluangkan seumur hayat hidup di bumi, jika dia tidak tahu dari... Terus Baca
Syarat untuk Dibaptis
img44_03060633.jpg
Apakah syarat untuk dibaptis? Bilakah seseorang itu boleh dibaptis? Menurut wahi dan contoh dalam Bible, satu-satunya syarat untuk dibaptis ialah percaya. Markus 16:16 berkata, “Dia... Terus Baca
Makna Doa
img52_03060627.jpg
Perkataan doa memang biasa bagi seorang Kristian. Akan tetapi, apakah sebenarnya makna doa ialah pokok perbincangan kita pada hari ini. Kita akan melihat aspek tertentu... Terus Baca
Kategori
Cari Kami di Facebook