Yohanes 8:32 - “Kamu akan mengenali kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kamu.”
eKebenaran
Keunikan halaman ini terletak pada pembentangan kebenaran dalam bahasa Malaysia kepada segenap penutur bahasa ini. Laman ini menyediakan satu ruang untuk semua anak Tuhan saling bersekutu, di samping mendalami kebenaran dalam Bible.